Događaji

Saopćenje za javnost

Obavještavamo vas da na osnovu člana VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uvaženom međunarodnom sudiji Ustavnog suda BiH Giovanniju Grassu 25. aprila 2020. godine prestaje mandat sudije ovog suda budući da na taj dan navršava 70 godina života do kada traje mandat sudija Ustavnog suda BiH

Detaljnije


Potpisan Memorandum o razumijevanju sa AIRE centrom

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević i menadžerka Programa za Zapadni Balkan AIRE centra iz Londona Biljana Braithwaite danas su potpisali Memorandum o razumijevanju u okviru projekta „Povećanje pravosudnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini radi harmonizacije domaće sudske prakse i usklađivanja s evropskim pravnim standardima“ koji finansira Britanska ambasada u Sarajevu, a implementira AIRE centar Detaljnije


Seminar o temi „Pravo na imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima”

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Centrom AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) i uz podršku Britanske ambasade, organizirao je seminar o temi „Pravo na imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima”. Seminar je organiziran s ciljem da se stvore uvjeti za poboljšanje praktične primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i podrške pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za evropske integracije Detaljnije


Delegacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u radnoj posjeti Ustavnom sudu Kraljevine Španije

Delegacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u sastavu: predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević, potpredsjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić i Mirsad Ćeman i šefica Kabineta predsjednika Erda Začiragić, boravila je u radnoj posjeti Ustavnom sudu Kraljevine Španije u periodu od 26. do 29. februara 2020. godine Detaljnije


Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Udine u Italiji

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je posjetila grupa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Udine u Italiji u okviru studijske posjete Bosni i Hercegovini Detaljnije


Predsjednik Knežević u radnoj posjeti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević boravio je 31. januara 2020. godine u radnoj posjeti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu Detaljnije


IN MEMORIAM - Preminuo nekadašnji sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prof. dr. Ćazim Sadiković

Prof. dr. Ćazim Sadiković, uvaženi nekadašnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, preminuo je u nedjelju, 26. januara 2020. godine, u Sarajevu u 85. godini života

Detaljnije


Posjeta studenata Bolonja centra Univerziteta „Johns Hopkins“ – SAIS Europe

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je posjetila grupa studenata Bolonja centra Univerziteta „Johns Hopkins“ – SAIS Europe iz Bolonje, Italija, u okviru studijske posjete Bosni i Hercegovini Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.