Prestanak mandata sudiji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Miodragu Simoviću

Na osnovu člana VI/1.c) Ustava Bosne i Hercegovine, uvaženom sudiji Miodragu Simoviću, potpredsjedniku Ustavnog suda BiH, 3. novembra 2022. godine prestao je mandat sudije ovog suda budući da je na taj dan navršio 70 godina života, do kada traje mandat sudija Ustavnog suda BiH.

Uvaženi sudija Miodrag Simović je tokom svog mandata u Ustavnom sudu dao izuzetan doprinos u radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Prestanak mandata sudiji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Miodragu Simoviću
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.