Zakonit nalog u kontekstu člana 5. Evropske konvencije

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka b) Evropske konvencije kada iz obrazloženja osporenih rješenja o izricanju mjere propisane zakonom čiji je učinak lišavanje slobode nije moguće zaključiti da su redovni sudovi, u skladu sa zakonom, utvrdili da je u trenutku izricanja navedene mjere postojao „zakonit nalog suda" po kojem lice koje je u pitanju nije postupilo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-409/15 od 24. aprila 2015. godine, stav 41, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 44/15, mjera lišavanja slobode apelantu izrečena je jer nije platio novčanu kaznu utvrđenu pravosnažnim i izvršnim rješenjem nadležnog suda, povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1651/15 od 17. juna 2015. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/15;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1276/15 od 17. juna 2015. godine, stav 55.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.