Pravovremeno obavještenje

Postoji povreda prava iz članka 5. stavak 2. Europske konvencije u slučaju kada apelant nije bio obaviješten o „zakonskim" razlozima za njegovo uhićenje, niti o činjeničnim razlozima iz kojih bi proizlazila sumnja da je izvršio neko konkretno kazneno djelo, niti je bio u mogućnosti pokrenuti pitanje „zakonitosti" uhićenja i pritvaranja.
• Odluka o meritumu broj AP-696/04 od 23. rujna 2005. godine, stavak 61., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2582/05 od 17. siječnja 2005. godine, stavak 65., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, lišavanje slobode od pripadnika SFOR-a, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Postoji kršenje prava iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 2. Europske konvencije kada apelant kao maloljetnik bez pratnje nije „bez odgađanja“ na jeziku koji razumije obaviješten o razlozima lišavanja slobode i o sadržaju odluka koje su donesene protiv njega. O razlozima lišavanja slobode apelant je obaviješten četiri dana nakon lišavanja slobode i donošenja prvostupanjskih rješenja o protjerivanju i stavljanju pod nadzor.
• Odluka o meritumu broj AP-267/23 od 13. srpnja 2023. godine, stavak 33., maloljetna osoba bez pratnje, lišavanje slobode radi deportacije, stavljanje pod nadzor u Imigracijski centar, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.