Pravovremeno obavještenje

Postoji povreda prava iz člana 5. stav 2. Evropske konvencije u slučaju kada apelant nije bio obaviješten o „zakonskim" razlozima za njegovo hapšenje, niti o činjeničnim razlozima iz kojih bi proizlazila sumnja da je izvršio neko konkretno krivično djelo, niti je bio u mogućnosti da pokrene pitanje „zakonitosti" hapšenja i pritvaranja.
• Odluka o meritumu broj AP-696/04 od 23. septembra 2005. godine, stav 61, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2582/05 od 17. januara 2005. godine, stav 65, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, lišavanje slobode od pripadnika SFOR-a, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.