Louis Favoreu

Bio je laureat Pravnog fakulteta u Parizu 1962. godine za doktorsku tezu „Poricanje pravde u francuskom javnom pravu”, predavao je Ustavno pravo i Upravno pravo na Pravnom fakultetu Aix-en-Provence, čiji je dekan bio od 1973. do 1978. godine. Također je bio rektor Sveučilišta Aix-Marseillea III. od 1978. do 1983. godine. Bio je priznati stručnjak Ustavnog vijeća.

Radio je kao asistent na Pravnom fakultetu u Parizu, predavač na Pravnom fakultetu u Dijonu, redovni profesor s položenim državnim ispitom na Pravnom fakultetu u Aix-en-Provenceu. Bio je rektor Reunionskog sveučilišta, dekan Fakulteta prava i političkih znanosti Aix-Marseillea, rektor Sveučilišta prava, ekonomije i znanosti Aix-Marseillea, ravnatelj Škole doktorskih studija pravnih i političkih znanosti, predsjednik Državne konferencije dekana pravnih fakulteta i rektora dominantno pravnih sveučilišta, predsjednik Međunarodne konferencije pravnih fakulteta koji koriste francuski jezik (C.I.F.D.U.F.). Također je bio član Akademije komparativnog prava, predsjednik Francuske asocijacije konstitutionalista, izabrani član Nacionalnog vijeća sveučilišta, izabrani član Nacionalnog komiteta za znanstvena istraživanja, član Povjerenstva za istraživanje reforme financiranja sveučilišta, član Povjerenstva za reformu izbornog sustava, te član Konzultativnog komiteta za reformu Ustava.

Autor je brojnih radova, publikacija i članaka i pisac uvodnika za list „Le Figaro“. Nositelj je odličja Oficir Legije časti, Zapovjednik Nacionalnog reda za zasluge, Vitez ordena akademskih palmi, Austrijski križ časti prve klase za umjetnost i znanost. Bio je doktor honoris causa Sveučilišta Tübingen, Leuven, Chuo (Tokyo) (1985.), Louvain, Sarrebrück (1991.), Oslo (1994.), Athens (1996.), Madrid (1998.), kao i počasni profesor Sveučilišta Mauricijusa, pridruženi član Kraljevske akademije Belgije, počasni član Akademije socijalnih, političkih i etičkih znanosti Instituta Čilea.

Na dužnost međunarodnog suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u svibnju 1997. godine. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u svibnju 2002. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.