Kasim Begić

Diplomirao je na Prаvnоm fakultetu u Sarajevu 1976. godine. Magistrirao је 1979. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu, а na istom fakultetu doktorirao je 1981. godine.

Za asistenta na Pravnom fakultetu u Sarajevu izabran је 1976. godine. U zvanje docenta izabran je 1981. godine, u zvanje izvanrednog profesora 1987. godine, а u zvanje redovnog profesora 1995. godine, na predmetima Financije i financijsko pravo i Ekonomska politika.

U sazivu Skupštine BiH (1990.–1996.) bio је poslanik i predsjednik Zakonodavno-pravnog povjerenstva, te član Ustavnog povjerenstva Ustavotvorne skupštine Federacije BiH. U ekspertnom dijelu delegacije BiH sudjelovao је od 1993. do 1996. u brojnim mirovnim pregovorima pod patronatom međunarodne zajednice, uključujući i pregovore u Daytonu (Ohio) koji su rezultirali Općim okvirnim sporazumom za mir u BiH (1995.). Autor је većeg broja udžbenika, knjiga i monografija.

Na dužnost suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u svibnju 1997. godine, a od lipnja 1999. do veljače 2001. godine obnašao je dužnost predsjednika Ustavnog suda. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u svibnju 2002. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.