Louis Favoreu

Bio je laureat Pravnog fakulteta u Parizu 1962. godine za doktorsku tezu „Poricanje pravde u francuskom javnom pravu”, predavao je Ustavno pravo i Upravno pravo na Pravnom fakultetu Aix-en-Provence, čiji je dekan bio od 1973. do 1978. godine. Također je bio rektor Univerziteta Aix-Marseillea III od 1978. do 1983. godine. Bio je priznati stručnjak Ustavnog vijeća.

Radio je kao asistent na Pravnom fakultetu u Parizu, predavač na Pravnom fakultetu u Dijonu, redovni profesor s položenim državnim ispitom na Pravnom fakultetu u Aix-en-Provenceu. Bio je rektor Reunionskog univerziteta, dekan Fakulteta prava i političkih nauka Aix-Marseillea, rektor Univerziteta prava, ekonomije i nauka Aix-Marseillea, direktor Škole doktorskih studija pravnih i političkih nauka, predsjednik Državne konferencije dekana pravnih fakulteta i rektora dominantno pravnih univerziteta, predsjednik Međunarodne konferencije pravnih fakulteta koji koriste francuski jezik (C.I.F.D.U.F.). Također je bio član Akademije komparativnog prava, predsjednik Francuske asocijacije konstitutionalista, izabrani člаn Nacionalnog vijeća univerziteta, izabrani član Nacionalnog komiteta za nаučnа istraživanja, člаn Komisije za istraživanje reforme finansiranja univerziteta, člаn Komisije za reformu izbornog sistema, te član Konsultativnog komiteta za reformu Ustava.

Autor je brojnih radova, publikacija i članaka i pisac uvodnika za list „Le Figaro“. Nosilac je odlikovanja Oficir Legije časti, Zapovjednik Nacionalnog reda za zasluge, Vitez ordena akademskih palmi, Austrijski krst časti prve klase za umjetnost i nauku. Bio je doktor honoris causa Univerziteta Tübingen, Leuven, Chuo (Tokio) (1985), Louvain, Sarrebrück (1991), Oslo (1994), Atina (1996), Madrid (1998), kao i počasni profesor Univerziteta Mauricijusa, pridruženi član Kraljevske akademije Belgije, počasni člаn Akademije socijalnih, političkih i etičkih nauka Instituta Čilea.

Na dužnost međunarodnog sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u maju 1997. godine. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u maju 2002. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.