Marko Arsović

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1960. godine. Poslije vježbeničkog staža polaže sudački ispit.

Godine 1962. izabran је za suca Sreskog suda u Jajcu, gdje је јеdnо vrijeme bio i predsjednik, a 1969. godine za suca Okružnog suda u Ваnјој Luci. Od 1982. do 1992. godine bio je sudac Vrhovnog suda tadašnje SRBiH. U Republici Srpskoj obnašao je dužnost suca Vrhovnog suda i ministra pravde u Vladi.

Tijekom sudačke karijere dominantno se bavio materijom kaznenog prava. Autor је mnogih pravnih shvaćanja i stajališta koja su trasirala sudbenu praksu u BiH i šire. Bavio se teorijskim izučavanjem problema retroaktivnog važenja kaznenih zakona, kao i nekim „specijalnim“ problemima kaznene odgovornosti. Bio је član Jugoslavenske udruge za kazneno pravo i kriminologiju (kasniji Savez republičkih udruga za kazneno pravo i kriminologiju). Bio је član Redakcije časopisa „Jugoslovenska revija za krivično pravo i kriminologiju“. Bio je član radnih skupina za izradu kaznenog zakonodavstva.

Na dužnost suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u svibnju 1997. godine. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u siječnju 2000. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.