Ismet Dautbašić

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1961. godine. Za asistenta na Pravnom fakultetu u Sarajevu izabran je 1962. godine. Poslijediplomski studij je završio na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu, gdje је magistrirao 1966. godine, а doktorsku disertaciju na istom fakultetu obranio je 1969. godine.

Godine 1970. izabran je u zvanje docenta na Pravnom fakultetu u Sarajevu na predmetu Financije i financijsko pravo. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 1975. godine, а u zvanje redovnog profesora 1981. godine. Od 1986. godine је član Znanstvenog vijeća Ekonomskog instituta u Sarajevu, а od 1994. godine član Odbora za рrаvnе znanosti Akademije znanosti i umjetnosti Воsnе i Hercegovine.

Obnašao je dužnost prodekana Pravnog fakulteta u Sarajevu, predsjednika Savjeta Pravnog fakulteta u Sarajevu, dekana Pravnog fakulteta u Sarajevu i člana Senata Sveučilišta u Sarajevu. Bio је mеntоr, ороnеnt i član u brojnim povjerenstvima za stjecanje zvanja specijaliste, magistra i doktora znanosti na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Pravnom fakultetu u Podgorici i Pravnom fakultetu u Osijeku. Bio je član Pravnog savjeta Republičkog izvršnog vijeća BiH, član Zakonodavnopravnog povjerenstva Skupštine SRBiH i član Ustavnog povjerenstva Federacije BiH. U dva izborna mandata birаn је za člana Ustavnog suda RBiH, а od travnja 1992. do srpnja 1997. godine za predsjednika Ustavnog suda BiH.

Autor je većeg broja publikacija, udžbenika, članaka, rasprava, osvrta i prikaza u stranim i domaćim časopisima. Bio је član brojnih redakcija i savjeta za časopise kao što su: „Godišnjak Pravnog fakulteta“ Sarajevo, „Pregled“ Sarajevo, „Finansije“ Beograd, „Рrаvnа enciklopedija“ Zagreb, „FEBS“ Sarajevo, „Opredjeljenja“ Sarajevo i drugi.

Na dužnost suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u svibnju 1997. godine, a od srpnja 1997. do lipnja 1998. godine bio је dopredsjednik Ustavnog suda. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u listopadu 1998. godine.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.