Constance Grewe

Dodiplomski studij završila je 1966. godine u Frankfurtu, a 1974. godine studij prava na Pravnom fakultetu u Caenu, Francuska. Zvanje doktora znanosti stekla je na Sveučilištu u Caenu obranivši doktorsku disertaciju o temi njemačkog kooperativnog federalizma 1979. godine.

U razdoblju od 1981. do 1983. godine bila je profesorica na Sveučilištu u Chambéryu, od 1983. do 1997. godine na Sveučilištu u Caenu, a od 1997. do 2011. godine na Sveučilištu u Strasbourgu. Bila je zadužena za nekoliko istraživačkih odjela, članica znanstvenih vijeća sveučilišta u Caenu i Strasbourgu, a u razdoblju od 2003. do 2006. godine bila je dopredsjednica zadužena za istraživanje.

Objavila je brojne knjige i znanstvene članke u oblasti komparativnog ustavnog prava, njemačkog ustavnog prava i interakcije između međunarodnog, europskog i domaćeg prava. Također je članica Redakcijskog savjetodavnog odbora pravnog časopisa EuGRZ (Europäische Grundrechte Zeitschriff), kao i RFDC (Revue française de droit constitutionnel), te ekspert u Vijeću Europe. Godine 2008. dobila je nagradu za istraživanje koju joj je dodijelila Fondacija „Humboldt“, a 2012. godine dobila je titulu počasnog doktora znanosti (Doctor Honoris Causa) Sveučilišta u Baselu (Švicarska).

Na dužnost međunarodne sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupila je u svibnju 2004. godine, a dužnost dopredsjednice Ustavnog suda BiH obnašala je od 2009. do 2012. godine. Mandat u Ustavnom sudu joj je prestao u prosincu 2016. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.