Constance Grewe

Dodiplomski studij završila je 1966. godine u Frankfurtu, a 1974. godine studij prava na Pravnom fakultetu u Caenu, Francuska. Zvanje doktora nauka stekla je na Univerzitetu u Caenu odbranivši doktorsku disertaciju o temi njemačkog kooperativnog federalizma 1979. godine.

U periodu od 1981. do 1983. godine bila je profesorica na Univerzitetu u Chambéryu, od 1983. do 1997. godine na Univerzitetu u Caenu, a od 1997. do 2011. godine na Univerzitetu u Strasbourgu. Bila je zadužena za nekoliko istraživačkih odjela, članica naučnih vijeća univerziteta u Caenu i Strasbourgu, a u periodu od 2003. do 2006. godine bila je potpredsjednica zadužena za istraživanje.

Objavila je brojne knjige i naučne članke u oblasti komparativnog ustavnog prava, njemačkog ustavnog prava i interakcije između međunarodnog, evropskog i domaćeg prava. Također je članica Redakcionog savjetodavnog odbora pravnog časopisa EuGRZ (Europäische Grundrechte Zeitschriff), kao i RFDC (Revue française de droit constitutionnel), te ekspert u Vijeću Evrope. Godine 2008. dobila je nagradu za istraživanje koju joj je dodijelila Fondacija „Humboldt“, a 2012. godine dobila je titulu počasnog doktora nauka (Doctor Honoris Causa) Univerziteta u Baselu (Švicarska).

Na dužnost međunarodne sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupila je u maju 2004. godine, a dužnost potpredsjednice Ustavnog suda BiH obavljala je od 2009. do 2012. godine. Mandat u Ustavnom sudu joj je prestao u decembru 2016. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.