Zakonito lišavanje slobode mentalno oboljelih lica, alkoholičara, narkomana i skitnica

Smještaj mentalno oboljelih lica u posebnom zatvorskom odjelu također ne ispunjava zahtjev „zakonitosti" iz člana 5. stav 1.e) Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2271/05 od 21. decembra 2006. godine, st. 6365, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-672/07 od 17. decembra 2009. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/10, krivični postupak, izricanje mjere sigurnosti liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Lišavanje slobode lica i smještaj lica u kazneno-popravni zavod na osnovu sudske odluke kojom je određen prisilni smještaj u psihijatrijsku zdravstvenu ustanovu ne ispunjava zahtjev „zakonitosti" iz člana 5. stav 1.e) Evropske konvencije u pogledu institucije u kojoj se izvršava prisilni smještaj;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-65/11 od 8. juna 2011. godine, stav 47, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/11

Ustavni sud zaključuje da u konkretnom slučaju postoji kršenje prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1.e) Evropske konvencije budući da je apelant prisilno smješten, odnosno lišen slobode u smislu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom i Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, te smješten u Zavod. Naime, time nije ispunjen zahtjev „zakonitosti" u smislu Evropske konvencije pri činjenici da Zakon o zaštiti lica s duševnim smetnjama definira mogućnost, uvjete, način i postupak zadržavanja, odnosno pritvaranja lica s mentalnim poremećajima, koji nije primijenjen u konkretnom slučaju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-620/13 od 25. aprila 2013. godine, stav 46.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.