Zahtjev za puštanje iz pritvora

Nema povrede prava iz člana 5. Evropske konvencije u situaciji kada je odobreno ponavljanje postupka po apelantovom zahtjevu, a pritvor mu je produžen na osnovu člana 191. stav 1. tačka 4. ZKP-a (težina krivičnog djela). Navedeni osnov je objektivna i nepromjenjiva kategorija, gdje primjena tog osnova zavisi isključivo od apstraktne opasnosti svakog pojedinog krivičnog djela, tj. od visine zaprijećene kazne za izvršeno djelo, te, stoga, na to nema utjecaj činjenica da apelantu ne može biti izrečena teža kazna od ranije izrečene zbog nemogućnosti reformatio in peius.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-330/04 od 17. decembra 2004. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/05

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.