Pretpostavka nevinosti

Odluka suda da obustavi postupak sukladno Zakonu o amnestiji, te relevantnoj odluci o troškovima postupka ne izražava mišljenje o krivnji optuženog u smislu članka 6. stavak 2. Europske konvencije.
• Odluka  broj  U  24/01  od  28.  rujna  2001.  godine,  stavak  27.,  objavljena  u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 5/02, amnestija, nema povrede članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(") Ustava BiH

U konkretnom slučaju nije primijenjen nepovoljniji zakon po apelanta, odnosno nije prekršen princip in dubio pro reo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 378/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, kazneni postupak za djelo navođenja na prostituciju

Samom činjenicom da su dokazi na kojima sud temelji svoju presudu osporeni tijekom suđenja ne dokazuje se da je došlo do povrede načela in dubio pro reo, a time ni do povrede prava na presumpciju nevinosti, ako je sud dao uvjerljive i logične argumente zašto odbija dokaze koje je ponudio apelant, te zašto prihvaća one dokaze na kojima temelji svoju presudu.
• Odluka o meritumu broj AP 767/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, kazneni postupak, navodna povreda pretpostavke nevinosti (in dubio pro reo), nepristranost suda, povreda prava na obranu, nema povrede članka 6. st. 1. i 2. i stavak 3. toč. b) I c) Europske konvencije i članka 13. Europske konvencije

Uzimanje u obzir suda da je postojalo ranije osuđivanje prilikom donošenja presude na način propisan zakonom nije samo po sebi kršenje prava na pravično suđenje i kršenje pretpostavke nevinosti, pri čemu se pobijane presude ne temelje isključivo na izvodu iz kaznene evidencije, već i na iskazima drugih svjedoka i drugim materijalnim dokazima.
• Odluka o meritumu broj AP 579/05 od 9. svibnja 2006. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 77/06

Zbog primjene načela in dubio pro reo, činjenice koje idu na teret optuženog moraju biti sa sigurnošću utvrđene za razliku od činjenica koje idu u korist okrivljenom, a koje se uzimaju kao utvrđene čak i onda kada su samo vjerojatne, tj. kada postoji sumnja u njihovo postojanje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1603/05 od 21. prosinca 2006. godine, stavak 41., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/07, kazneni postupak, ocjenjivanje pravne valjanosti od redovitih sudova, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(") Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje kako postoji kršenje prava iz članka II/3.(") Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 2. Europske konvencije u odnosu na izjave javnih zvaničnika Dragana Lukača, ravnatelja Federalne uprave policije, Šemsudina Mehmedovića, izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, i Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer su predstavljale izjavu o apelantovoj „krivnji", te su kao takve prejudicirale ocjenu činjenica od nadležne sudske vlasti i ohrabrile javnost da vjeruje kako je apelant kriv prije nego što je i dokazana njegova krivnja sukladno zakonu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 4319/14 od 18. prosinca 2014. godine, stavak 39., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 8/15, kazneni postupak, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(") Ustava BiH

Povrijeđeno je načelo in dubio pro reo zagarantirano člankom II/3.(") Ustava Bosne i Hercegovine, te članak 6. stavak 2. Europske konvencije kada redoviti sud, sumnjajući da postoje određene činjenice, nije utvrdio činjenice koje idu apelantu u korist.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1328/13 od 17. lipnja 2015. godine, stavak 40., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/15, prekršajni postupak, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(") Ustava BiH
                   

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.