Pozitivna obaveza države da zaštiti život

Povrijeđeno je pravo na život iz člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije u slučaju kada su državni organi propustili da poduzmu neophodne mjere kojima bi zadovoljili pozitivnu obavezu zaštite života apelantove kćerke.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1045/04 od 17. novembra 2005. godine, stav 54, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/05

Uprkos vlastitoj relevantnoj dokumentaciji kojom je evidentirana nasilna smrt bliskog srodnika apelanata, te navodnom izgledu i položaju posmrtnih ostataka navedenog lica, nadležno pravno lice je u konkretnom slučaju propustilo da poduzme neophodne mjere i o navedenim okolnostima koje ukazuju da je riječ o nasilnoj ubilačkoj smrti obavijesti organe gonjenja, kako je propisano u sva tri zakona o krivičnom postupku koja su bila na snazi u relevantnom periodu, sve u skladu sa svojom pozitivnom obavezom prijave krivičnih djela i zaštite života srodnika apelanata u smislu člana 2. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1107/06 od 27. februara 2008. godine, stav 45, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/08, propust vlasti da provede istragu o okolnostima smrti sina apelanata, utvrđena povreda člana 2. Evropske konvencije

Ustavni sud smatra da nisu prekršeni član II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i član 2. Evropske konvencije budući da Ustavni sud u poduzetim radnjama ne može pronaći dokaze da je postojao propust nadležnog tužitelja ili drugih lica u istrazi koji dovodi u sumnju nastojanja da se prikupe svi relevantni dokazi, zbog čega se može reći da je provedena istraga bila potpuna i djelotvorna u smislu člana 2. Evropske konvencije.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-498/08 od 26. septembra 2010. godine, stav 46, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 37/11, istraga o okolnostima smrti srodnika apelanata, nema povrede člana 2. Evropske konvencije

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.