Općenito

Ustavni sud smatra da ne postoji kršenje člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije jer u preduzetim radnjama u istrazi nije našao propust nadležnog tužilaštva da vodi i nadzire istragu u konkretnom slučaju, da otkrije počinioce i pripremi sudski postupak koji je u toku, kao i da apelantu pruži dovoljno informacija radi zaštite njegovih prava, koja su ispitana, te smatra da je provedena istraga bila potpuna i djelotvorna u smislu člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3950/16 od 15. februara 2017. godine, stav 95, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/17, krivični postupak, istraga, nema povrede člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine ni člana 2. Evropske konvencije

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.