Općenito

Ustavni sud smatra da ne postoji kršenje članka II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Europske konvencije jer u poduzetim radnjama u istrazi nije našao propust nadležnog tužiteljstva da vodi i nadzire istragu u konkretnom slučaju, da otkrije počinitelje i pripremi sudski postupak koji je u tijeku, kao i da apelantu pruži dovoljno informacija radi zaštite njegovih prava, koja su ispitana, te smatra da je provedena istraga bila potpuna i djelotvorna u smislu članka II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3950/16 od 15. veljače 2017. godine, stavak 95., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/17, kazneni postupak, istraga, nema povrede članka II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine ni članka 2. Europske konvencije

Ustavni sud smatra da ne postoji kršenje članka II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Europske konvencije jer u radnjama Tužiteljstva nije našao propust prilikom donošenja naredbe o neprovođenju istrage budući da je utvrđeno da je za kazneno gonjenje prijavljenih osoba nastupila relativna zastarjelost kaznenog gonjenja koja podrazumijeva isključenje kaznenog gonjenja u odnosu na počinitelje navedene u kaznenoj prijavi te da nije postojala obveza ponovnog aktiviranja proceduralnog aspekta tog članka. Naime, analizom spisa predmeta utvrđeno je da razdoblje između smrti kao događaja koji predstavlja okidač i stupanja na snagu Europske konvencije nije bilo razumno kratko, niti je veći dio istrage proveden ili je trebao biti proveden nakon stupanja na snagu Europske konvencije 14. prosinca 1995. godine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2371/18 od 8. travnja 2020. godine, stavak 61., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 27/20, djelotvornost istrage, ratione temporis nadležnost Ustavnog suda, nema povrede članka II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine ni članka 2. Europske konvencije

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje prava na život iz članka II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Europske konvencije kada su u okolnostima konkretnog slučaja javne vlasti propustile postupiti u skladu s neophodnom marljivošću i sveobuhvatnošću, kako se to zahtijeva kada su u pitanju kazneni predmeti, odnosno kada je prilikom ispitivanja smrti apelantovog sina izostalo ažurno i pravodobno provođenje istrage. Imajući u vidu konkretne okolnosti iz kojih proizlazi da Okružno tužiteljstvo nije postupalo u skladu s neophodnom marljivošću i sveobuhvatnošću, kako se to zahtijeva kada su pitanju kazneni predmeti u skladu sa člankom 2. Europske konvencije, odnosno da je prilikom ispitivanja smrti apelantovog sina izostalo ažurno i pravodobno provođenje istrage u skladu s pozitivnom obvezom iz članka 2. Europske konvencije, Ustavni sud je, prema praksi Europskog suda i Ustavnog suda, odlučio apelantu za utvrđenu povredu prava na život odrediti naknadu u iznosu od 5.000 KM.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3548/20 od 5. listopada 2021. godine, st. 51. i 54., djelotvornost istrage, pozitivna obveza

Ne postoji povreda apelantovih prava iz članka II/3.(a) i (b) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno iz članka 2. Europske konvencije, u svezi sa člankom 1. Protokola broj 6 uz Europsku konvenciju, kao ni članka 3. Europske konvencije zato što nije utvrđeno da bi odbijanje apelantovog zahtjeva za azil i nalaganje da dobrovoljno napusti teritorij BiH njega izložilo realnom riziku da bude podvrgnut progonu, mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, te ozbiljnoj prijetnji životu ili tjelesnom integritetu, budući da su sud i nadležni organi cijenili apelantove osobne okolnosti, opću situaciju u Pakistanu, kao i postupanje policije i drugih vlasti u odnosu na napade i optužbe kojim je apelant ranije bio izložen.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2264/22 od 19. siječnja 2023. godine, stavak 44., fetva

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.