Ograničenja prava iz člana 8 – interesi iz drugog stava

Ustavni sud naglašava da u konkretnom slučaju miješanje u apelantov dom ispunjava kriterij opravdanosti i neophodnosti s obzirom na to da je vlasnik predmetnog stana DD „Fabrika sode Lukavac" s velikim brojem zaposlenih, te je postojala potreba za rješavanjem stambenog pitanja zaposlenih radnika, što u krajnjem cilju vodi ka „privrednoj dobrobiti zemlje".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-45/02 od 30. juna 2004. godine, stav 80, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04, prenos stanarskog prava s djeda na unuka, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH, nema povrede člana 8. Evropske konvencije ni člana II/3.f) Ustava BiH

Osporene presude su u skladu sa zakonom, te se smatraju neophodnim u demokratskom društvu radi zaštite zakonitog vlasnika stana, odnosno takvo miješanje je predviđeno zakonom i nužna je mjera u demokratskom društvu radi zaštite prava i sloboda drugih.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-26/03 od 30. juna 2004. godine, stav 34, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, parnični postupak radi iseljenja bespravnog korisnika stana

Odluke redovnih sudova kojima je odbijen apelantov tužbeni zahtjev za utvrđenje postojanja stanarskog prava na spornom stanu predstavljaju miješanje u apelantovo pravo na dom i ne ispunjavaju kriterij opravdanosti i neophodnosti u demokratskom društvu. Ne može se zaključiti da je u konkretnom slučaju interes vlasnika stana prioritetniji od apelantovog interesa, odnosno da je lišavanje apelanta prava da koristi sporni stan kao svoj dom „neophodna mjera u demokratskom društvu" u skladu s nekim od ciljeva iz člana 8. stav 2. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-77/03 od 19. novembra 2004. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 23/05

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.