Kako podnijeti apelaciju?

Apelacija upućena Ustavnom sudu šalje se poštom ili se predaje neposredno Ustavnom sudu.

Pod određenim uvjetima apelacija i drugi podnesci mogu se dostaviti i elektronski, putem e-maila. Više informacija o elektronskoj komunikaciji možete pronaći na internetskoj stranici Ustavnog suda u dijelu E-komunikacija.

U prilogu apelacije dostavite kopiju osporene odluke/presude, kao i odluke/presude koje su donesene u predmetnom postupku.

Apelacija i prilozi se predaju/dostavljaju isključivo u jednom primjerku. Zbog skeniranja dokumenata, potrebno je da se dostavljeni dokumenti ne spajaju i ne kopiraju obostrano. Svi ostali prilozi dostavljaju se isključivo na zahtjev Ustavnog suda BiH.

Uz apelaciju ne dostavljajte originale dokumenata jer će oni nakon proteka određenog vremena biti uništeni. Ustavni sud nema obavezu vraćanja originalnih dokumenata dostavljenih uz apelaciju.

Apelacija se obavezno podnosi na posebnom obrascu dostupnom u Ustavnom sudu ili na internetskoj stranici Ustavnog suda. Apelacija se obavezno podnosi u tekstu koji je elektronski ili mehanografski obrađen (čl. 20. i 21. Pravila).

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.