Ko može podnijeti apelaciju?

U pravilu, apelaciju mogu podnijeti stranke u postupku u kojem je donesena odluka koja se osporava apelacijom. Podnositelj apelacije može imati zastupnika. U tom slučaju uz apelaciju se mora dostaviti i posebna punomoć za zastupanje pred Ustavnim sudom. Posebna punomoć znači da nije dovoljna punomoć data za zastupanje pred redovnim sudovima (čl. 16. i 21. Pravila). Podnosilac apelacije može biti pravno ili fizičko lice i nije nužno da bude državljanin Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.