Kakav je postupak pred Sudom?

Nakon registracije Vaše apelacije, o tome ćete biti obaviješteni u pravilu elektronskim putem na e-mail adresu koju ste naveli u apelaciji i Vaša apelacija će dobiti broj na koji ćete se pozivati pri daljnjoj komunikaciji sa Sudom.

Ustavni sud dostavlja zahtjev/apelaciju donositelju osporenog akta radi davanja odgovora, odnosno dostavljanja spisa.

Ustavni sud dostavlja apelaciju i drugoj stranci u postupku u kojem je donesena presuda/odluka koja se osporava apelacijom s ciljem davanja odgovora.

Nedostavljanje odgovora na zahtjev/apelaciju ne utječe na tok postupka pred Ustavnim sudom, koji će u tom slučaju svoju odluku temeljiti na dostavljenim informacijama koje nisu osporili drugi učesnici u postupku.

Pri odlučivanju Ustavni sud, u pravilu, ispituje da li postoje samo one povrede koje su iznesene u zahtjevu/apelaciji (čl. 23. i 31. Pravila).

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.