Kako podnijeti apelaciju?

Apelacija upućena Ustavnom sudu šalje se poštom ili se predaje neposredno Ustavnom sudu.

Pod određenim uvjetima apelacija i drugi podnesci mogu se dostaviti i elektronički, putem e-maila. Više informacija o elektroničkoj komunikaciji možete pronaći na internetskoj stranici Ustavnog suda u dijelu E-komunikacija.

U prilogu apelacije dostavite kopiju pobijane odluke/presude, kao i odluke/presude koje su donesene u predmetnom postupku.

Apelacija i prilozi se predaju/dostavljaju isključivo u jednom primjerku. Zbog skeniranja dokumenata, potrebno je da se dostavljeni dokumenti ne spajaju i ne kopiraju obostrano. Svi ostali prilozi dostavljaju se isključivo na zahtjev Ustavnog suda BiH.

Uz apelaciju ne dostavljajte originale dokumenata jer će oni nakon proteka određenog vremena biti uništeni. Ustavni sud nema obvezu vraćanja originalnih dokumenata dostavljenih uz apelaciju.

Apelacija se obvezno podnosi na posebnom obrascu dostupnom u Ustavnom sudu ili na internetskoj stranici Ustavnog suda. Apelacija se obvezno podnosi u tekstu koji je elektronički ili mehanografski obrađen (čl. 20. i 21. Pravila).

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.