Kakav je redoslijed rješavanja apelacija?

Ustavni sud predmete rješava hronološkim redom, osim izuzetaka utvrđenih u članu 25. Pravila, koji, između ostalog, propisuje hitno postupanje u predmetima koji se tiču zahtjeva podnesenih na osnovu člana IV/3.f) Ustava, izbornih prava i odluka o privremenim mjerama.

U određivanju redoslijeda po kojem će se postupati s predmetima Ustavni sud će uzeti u obzir važnost i hitnost postavljenih pitanja na osnovu kriterija koje je sam utvrdio (npr., hitno je postupanje u predmetima koji se tiču statusnih pitanja djece, lišavanja slobode, ekstradicije, deložacije).

Predsjednik Ustavnog suda može dati prvenstvo nekom određenom zahtjevu/apelaciji (član 25. Pravila).

Predmeti u kojima se donosi odluka o dopustivosti imaju različitu dinamiku rada od predmeta koji se rješavaju u meritumu.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.