Какав је редослијед рјешавања апелација?

Уставни суд предмете рјешава хронолошким редом, осим изузетака утврђених у члану 25 Правила, који, између осталог, прописује хитно поступање у предметима који се тичу захтјева поднесених на основу члана IV/3ф) Устава, изборних права и одлука о привременим мјерама.

У одређивању редослиједа по ком ће се поступати с предметима Уставни суд ће узети у обзир важност и хитност постављених питања на основу критеријума које је сам утврдио (нпр., хитно је поступање у предметима који се тичу статусних питања дјеце, лишавања слободе, екстрадиције, деложације).

Предсједник Уставног суда може дати првенство неком одређеном захтјеву/апелацији (члан 25 Правила).

Предмети у којима се доноси одлука о допустивости имају различиту динамику рада од предмета који се рјешавају у меритуму.