Delegacija Ustavnog suda BiH u posjeti Vrhovnom sudu Ujedinjenog Kraljevstva

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić, potpredsjednici Mirsad Ćeman i Zlatko M. Knežević te registrarka Sevima Sali-Terzić borave u studijskoj posjeti Ujedinjenom Kraljevstvu od 26. do 29. marta 2023. godine.

Tokom posjete delegacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine se sastala sa sudijama i službenicima za medije iz više sudova i drugih institucija Ujedinjenog Kraljevstva s kojima su razgovarali o procesuiranju organiziranog kriminala, kao i o načinu na koji sudovi Ujedinjenog Kraljevstva komuniciraju s medijima i javnošću.

Članovi delegacije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su se susreli i s predsjednikom Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva lordom Robertom Reedom i sudijom tog suda lordom Philipom Salesom. Tokom susreta razgovarano je o transparentnosti sudova, a članovi delegacije su upoznati s komunikacijskom politikom i praksom Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva.

Predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su imali priliku da razgovaraju sa sudijama i advokatima koji rade na slučajevima koji se zasnivaju na digitalnim dokazima, te da se upoznaju s izazovima s kojima se institucije Ujedinjenog Kraljevstva suočavaju prilikom konfiskacije nezakonito stečene imovine.

Članovi delegacije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su naglasili da je posjeta bila izuzetno korisna, te da im je omogućila detaljan uvid u način na koji se sudovi nose s izazovima u procesuiranju predmeta organiziranog kriminala te kako komuniciraju s javnošću. Predstavnici Ustavnog suda su istakli da će znanje i primjenu dobre prakse iskoristiti da doprinesu učinkovitoj borbi protiv organiziranog kriminala, te da unaprijede komunikacijsku praksu Ustavnog suda s ciljem jačanja povjerenja građana u rad ovog suda.

Studijska posjeta je organizirana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta pravosuđa za borbu protiv organiziranog kriminala i nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini“, koji provodi AIRE centar uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Ključni ciljevi tog projekta su unapređenje usaglašavanja i transparentnosti domaće sudske prakse i njena harmonizacija s dobrom praksom, odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, naročito u oblasti krivičnog pravosuđa, te unapređenje eksterne komunikacije najviših sudova u Bosni i Hercegovini.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.