Заштита статуса и овлашћења Брчко Дистрикта

(Члан VI/4 Устава БиХ)

Уставни суд Босне и Херцеговине надлежан је да одлучује о било каквом спору у вези са заштитом утврђеног статуса и овлашћења Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који може да се јави између једног или више ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине или између Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине по овом уставу и одлукама Арбитражног трибунала.

Осим овлашћених покретача из члана VI/3 тачка а) Устава (члан Предсједништва, предсједавајући Министарског савјета, предсједавајући или његов замјеник било којег дома Парламентарне скупштине БиХ, једна четвртина чланова/делегата било којег дома Парламентарне скупштине БиХ или једна четвртина чланова било којег дома законодавног органа једног ентитета), спор у вези са заштитом статуса Брчко Дистрикта такође може да покрене већина посланика у Скупштини Брчко Дистрикта БиХ која укључује најмање једну петину изабраних посланика из реда сваког од конститутивних народа.