Просљеђивање питања од других судова

(Члан VI/3 тачка ц) Устава)

Уставни суд је надлежан у питањима која му прослиједи било који суд у Босни и Херцеговини у погледу тога да ли је закон, од чијег важења његова одлука зависи, компатибилан с Уставом, с Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама и њеним протоколима, или са законима Босне и Херцеговине, или у погледу постојања или домашаја неког општег правила међународног јавног права.

Уставни суд, по општем правилу, може да подржи закон релевантан за одлуку нижег суда или да га прогласи неважећим.