Ovlasti

Općenito govoreći, nadležnosti Ustavnog suda su definirane u člancima IV/3., VI/3. i VI/4. Ustava. U okviru temeljne zadaće – podržavanja Ustava Bosne i Hercegovine, po ovim ustavnim odredbama radi se o sedam vidova nadležnosti, što u konačnici znači i diferencirane postupke, kao i specificirane odluke ovisno o vrsti nadležnosti i naravi sporova.

U osnovi, diferenciranje ovih nadležnosti se temelji na činjenici u kojoj mjeri Ustavni sud, pored klasične zadaće koja se odnosi na zaštitu ustavnosti, u pojedinim vrstama sporova ostvaruje i izravniju vezu sa sudskom, odnosno zakonodavnom vlašću.

Sporovi sukoba nadležnosti

(Članak VI/3. točka (a) Ustava)

Detaljnije


Ocjena ustavnosti zakona

(Članak VI/3. točka (a) Ustava)

Detaljnije


Apelacijska jurisdikcija

(Članak VI/3. točka (b) Ustava)

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.