Оцјена уставности специјалних паралелних односа ентитета са сусједним државама

(Члан VI/3 тачка а) Устава)

Као специјални случај подржавања Устава, Суд је такође надлежан да испита да ли је одлука ентитета да успостави специјални паралелни однос са сусједном државом у складу са овим уставом, укључујући и одредбе које се односе на суверенитет и територијални интегритет Босне и Херцеговине.

Према Уставу, спор може да покрене само одређен круг овлашћених покретача: члан Предсједништва Босне и Херцеговине, предсједавајући Министарског савјета, предсједавајући или његов замјеник било којег дома Парламентарне скупштине, једна четвртина чланова/делегата било којег дома Парламентарне скупштине или једна четвртина чланова било којег дома законодавног органа једног ентитета.