Оцјена уставности закона

(Члан VI/3 тачка а) Устава)

Уставни суд је надлежан да одлучи да ли је било која одредба устава или закона једног ентитета у складу са Уставом Босне и Херцеговине.

Иако Устав експлицитно говори само о „одредбама закона ентитета“, слиједећи генерални задатак Суда да подржава Устав Босне и Херцеговине, овим се од оцјене уставности не искључују и закони Босне и Херцеговине.

Према Уставу, спор може да покрене само одређен круг овлашћених покретача: члан Предсједништва Босне и Херцеговине, предсједавајући Министарског савјета, предсједавајући или његов замјеник било којег дома Парламентарне скупштине, једна четвртина чланова/делегата било којег дома Парламентарне скупштине или једна четвртина чланова било којег дома законодавног органа једног ентитета.