Nadležnosti

Općenito govoreći, nadležnosti Ustavnog suda su definirane u članovima IV/3, VI/3. i VI/4. Ustava. U okviru osnovne zadaće – podržavanja Ustava Bosne i Hercegovine, po ovim ustavnim odredbama radi se o sedam vidova nadležnosti, što u krajnjem znači i diferencirane postupke, kao i specificirane odluke zavisno od vrste nadležnosti i prirode sporova.

U osnovi, diferenciranje ovih nadležnosti se zasniva na činjenici u kojoj mjeri Ustavni sud, pored klasičnog zadatka koji se odnosi na zaštitu ustavnosti, u pojedinim vrstama sporova ostvaruje i neposredniju vezu sa sudskom, odnosno zakonodavnom vlašću.

Sporovi sukoba nadležnosti

(Član VI/3. tačka a) Ustava)

Detaljnije


Ocjena ustavnosti zakona

(Član VI/3. tačka a) Ustava)

Detaljnije


Apelaciona jurisdikcija

(Član VI/3. tačka b) Ustava

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.