Деблокада Парламентарне скупштине

(Члан IV/3 тачка ф) Устава)

Надлежност Уставног суда у случају „блокаде“ Дома народа Парламентарне скупштине о питању виталног интереса по много чему представља атипичан вид активности уставносудске инстанце јер се практично на овај начин успоставља „блиски контакт“ између „уставносудске“ и „законодавне“ власти.

Овдје Уставни суд рјешава спор у ком је, према мишљењу већине делегата једног од конститутивних народа, предложена одлука Парламентарне скупштине деструктивна по витални национални интерес, а при томе су у Дому народа исцрпљена сва „парламентарна средства“ за рјешавање питања.