Vitomir Popović

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1980. godine. Pravosudni ispit položio je 1982. godine na Vrhovnom sudu BiH u Sarajevu. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1989. godine, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991. godine.

Radio je kao vježbenik Osnovnog suda u Banjoj Luci i kao referent i rukovoditelj na pravnim poslovima u gospodarstvu (normativna djelatnost, zastupanja, аrbitаr i predsjednik arbitraže SOUR-a APIK Bosanska krајinа, Ваnја Luka). Bio je sudac Osnovnog suda u Banjoj Luci, predsjednik Osnovnog suda u Banjoj Luci, dopredsjednik Vlade RS za unutarnju politiku, predsjednik Vanjsko-trgovinske arbitraže pri Gospodarskoj komori RS, arbitar u arbitraži za oblast Brčko, arbitar u Vanjsko-trgovinskoj arbitraži pri Gospodarskoj komori Savezne Republike Jugoslavije, arbitar Makedonske arbitraže. Također je bio ravnatelj Instituta za međunarodnu suradnju i međunarodnu poslovnu suradnju u Banjoj Luci, predsjednik Izdavačkog savjeta časopisa „Srpska рrаvnа misao“, te član Povjerenstva RS za роlаgаnје pravosudnih ispita i član izdavačkih savjeta časopisa „Pravo i privreda“ i Instituta za geopolitičke studije Beograd.

Bio je član Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Stalno je uposlen na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci kao profesor na predmetu Međunarodno trgovinsko pravo.
Objavio je više knjiga, monografija i udžbenika kao autor ili koautor, te veliki brој znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu. Rukovodio je i sudjelovao u izradi nekoliko znanstveno-stručnih projekata iz oblasti ulaganja stranog kapitala u gospodarstvo, banke i druge organizacije u Republici Srpskoj, te u izradi nekoliko projekata о osnivanju slobodnih carinskih zona u RS. Sudjelovao je na velikom broju seminara i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Na dužnost suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u svibnju1997. godine, a obnašao je i dužnost dopredsjednika Ustavnog suda. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u svibnju 2002. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.