Trajanje pritvora

Ustavni sud je ustanovio da je Okružni sud ispitao opravdanost produljenja pritvora s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja i detaljno obrazložio razloge zbog kojih smatra da postoje legitimni ciljevi koji opravdavaju produljenje pritvora. Ustavni sud smatra da je i Vrhovni sud, ispitujući zakonitost produljenja pritvora, dao ocjenu o neophodnosti te mjere i razloge u pogledu žalbenih navoda apelanata u odnosu na produljenje pritvora. Ustavni sud zapaža da je apelantu pritvor određen rješenjem Okružnog suda od 24. studenog 2006. godine, a da je, nakon što je optužnica potvrđena, produljen rješenjem Okružnog suda od 22. svibnja 2007. godine. Nakon toga, u skladu sa člankom 194. stavak 1. ZKPRS, kontrola opravdanosti pritvora je vršena svaka dva mjeseca da bi, konačno, Okružni sud osporenim rješenjem od 19. veljače 2008. godine utvrdio da i dalje postoji opravdanost pritvora imajući u vidu da se radi o veoma složenom slučaju u pogledu prirode kaznenog djela, te da se radi o kaznenom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a uslijed načina učinjenja ili posljedica kaznenog djela određivanje pritvora neophodno je radi sigurnosti građana i imovine. Ustavni sud ne smatra da je razdoblje od jedne godine i četiri mjeseca, koliko traje pritvor apelanata, nerazuman u pogledu duljine držanja apelanata u pritvoru Okružnog zatvora u Trebinju.
• Odluka o dopustivosti broj AP-744/08 od 17. travnja 2008. godine, stavak 25., duljina trajanja pritvora, pritvaranje umobolnika, apelacija očigledno neutemeljena

Ustavni sud je zaključio da nije povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije nakon što je u konkretnom slučaju sagledao sve razloge pro et contra u odnosu na razdoblje od devet mjeseci, koliko će apelantima trajati pritvor prije okončanja istrage. Pitanja na koja je Ustavni sud morao dati odgovore odnose se na: ozbiljnost i težinu kaznenih djela, odnosno visinu zaprijećenih kazni za kaznena djela za koja se vodi istraga protiv apelanata, moral i karakterne crte osumnjičenih/apelanata, ponašanje osumnjičenih/apelanata, složenost predmeta i način vođenja istrage i ponašanje istražnih organa u odnosu na zahtjev za puštanje na slobodu i na okončanje istrage.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2849/09 od 11. studenog 2009. godine, stavak 38., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 18/10, duljina trajanja pritvora u istražnoj fazi, nema povrede članka 5. Europske konvencije ni članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni sud zapaža da je pritvor apelantu inicijalno određen 14. studenog 2016. godine. U tom predmetu optužnica je potvrđena 11. listopada 2017. godine, a glavni pretres još uvijek nije započeo. Ustavni sud zapaža da redovni sudovi kao obrazloženje za trajanje pritvora, odnosno za to da suđenje još nije počelo nalaze u činjenici da se pretresi redovno zakazuju, ali da se, zbog velikog broja optuženih, stalno dešava da netko od njih ne pristupi ročištu, uslijed čega se ne mogu ostvariti procesne pretpostavke za održavanje ročišta. Ustavni sud, imajući u vidu navedene stavove Europskog suda, smatra da takva obrazloženja nisu adekvatna niti dovoljna, posebno zbog niza mogućnosti koje su sudu dane u ZKPFBiH, koje mu omogućavaju efektivnu kontrolu vođenja postupka. Ustavni sud iz obrazloženja osporenih rješenja nije mogao utvrditi da je sud te mogućnosti koristio kako bi apelantu sveo pritvor na najmanju moguću mjeru, kako to zahtijeva standard iz članka 5. stavak 3. Europske konvencije i zaključuje da je u tom dijelu došlo do povrede apelantovog prava na slobodu i sigurnost iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-124/19 od 11. lipnja 2019. godine, stavak 63., povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.