Pravna sigurnost

Pitanje zastare zakonodavac ne smije regulirati tako da suštinski onemogući ili neopravdano oteža ostvarivanje ovih prava, ali je taj institut potreban radi osiguranja načela pravne sigurnosti.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-158/03 od 22. rujna 2003. godine, stavak 35., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 5/05

Postoji povreda prava na pravnu sigurnost kao segmenta prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada iz istog suda, koji je pri tome i sud posljednje instance za odlučivanje o određenom pitanju, u slučajevima koji se temelje na istoj ili sličnoj činjeničnoj i pravnoj osnovi, dolaze proturječne odluke u kojima su izostali obrazloženja i razlozi iz kojih bi bilo vidljivo zašto je sud odstupio od ranije prakse, a pri tome ne postoji mehanizam koji bi osigurao konzistentnost u odlučivanju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1076/09 od 26. siječnja 2012. godine, stavak 36., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 26/12, različita praksa sudova, povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da je u konkretnom slučaju došlo do povrede prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije donošenjem odluke VSTV-a u disciplinskom postupku pred VSTV-om u kojem je, zbog nedosljedne primjene materijalnog prava i nepreciznosti zakonske norme, apelantima uskraćeno pravo na pravnu sigurnost kao elementu načela vladavine prava iz članka I/2. Ustava Bosne i Hercegovine u disciplinskom postupku koji uživa garancije prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4101/09 od 30. ožujka 2012. godine, stavak 56., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 40/12, povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda načela pravne sigurnosti kao jednog od temeljnih vidova vladavine prava u okviru prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada je sud, koji je pri tome bio i sud posljednje instance protiv čije odluke nije postojao efikasan pravni lijek propisan zakonom za odlučivanje o konkretnom pitanju, u slučaju koji se temelji na istoj ili sličnoj činjeničnoj i pravnoj osnovi, donio odluku potpuno suprotnu dugogodišnjoj ustanovljenoj sudskoj praksi, a da za to nije dao objektivno i razumno obrazloženje, a pri tome mehanizam koji bi osigurao konzistentnost u odlučivanju nije bio djelotvoran.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4582/16 od 6. prosinca 2018. godine, stavak 41., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 2/19, isplata jubilarne nagrade, povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Postoji povreda načela pravne sigurnosti kao jednog od temeljnih načela vladavine prava u okviru prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada je sud, koji je pri tome bio i sud posljednje instance protiv čije odluke nije postojao zakonom propisan efikasan pravni lijek za odlučivanje o konkretnom pitanju, u slučaju koji se temelji na istoj ili sličnoj činjeničnoj i pravnoj osnovi, donio odluku potpuno suprotnu ustanovljenoj sudskoj praksi a da za to nije dao objektivno i razumno obrazloženje, a pri tome mehanizam koji bi osigurao konzistentnost u odlučivanju nije bio djelotvoran.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1945/20 od 16. prosinca 2021. godine, stavak 44., naknada štete zbog postojanja više sile

Postoji povreda načela pravne sigurnosti kao jednog od temeljnih vidova vladavine prava u okviru prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada je Vrhovni sud, zauzimajući drugačiji stav u osporenoj odluci u pogledu dopuštenosti revizije u odnosu na prethodnu revizijsku odluku, pri čemu nije dao razumno obrazloženje zašto odstupa od svog prethodnog stava i stavova Ustavnog suda iz Odluke broj AP-2145/18, povrijedio načelo pravne sigurnosti kao jedno od temeljnih vidova vladavine prava.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3775/20 od 9. ožujka 2022. godine, stavak 40., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 18/22, revizija

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.