Pojam „doma"

Držanje u posjedu određene nekretnine i boravak u njoj ukazuju da se ta nekretnina može smatrati domom, koji se, u najširem smislu, može definirati kao mjesto gdje čovjek živi.
• Odluka o meritumu broj AP-1049/05 od 14. ožujka 2003. godine, stavak 42., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 59/06

Stan u kojem je apelant živio dovoljno dugo u izvanbračnoj zajednici s nositeljem stanarskog prava da bi se mogao smatrati članom kućanstva predstavlja njegov dom u smislu članka 8. Europske konvencije.
• Odluka broj U-65/01 od 25. srpnja 2003. godine, stavak 54., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/03, prijenos stanarskog prava na izvanbračnog druga, utvrđena povreda članka 8.

Može se smatrati „domom" i stan na kojem nije ostvareno stanarsko pravo, nego je korišten na temelju rješenja o korištenju stana jer zgrada nije bila tehnički primljena, ali postoje drugi elementi koji ukazuju na postojanje „doma".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-102/03 od 28. travnja 2004. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/04, upravni postupak i upravni spor za povrat u posjed stana na kojem nije stečeno stanarsko pravo jer zgrada u to vrijeme nije bila tehnički primljena

S obzirom na to da se radi o stanu u društvenom vlasništvu, koji je apelant dobio na redovnoj raspodjeli stanova u skladu s normativnim aktima vlasnika stana i utvrđenom rang-listom, nesumnjivo se radi o domu u smislu članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-26/03 od 30. lipnja 2004. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, parnični postupak radi iseljenja bespravnog korisnika stana

Ustavni sud smatra da je apelant legalno koristio predmetni stan s obzirom na to da je u njemu stanovao njegov djed s kojim je on imao zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju, te se taj stan može smatrati apelantovim domom u smislu članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-45/02 od 30. lipnja 2004. godine, stavak 72., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04, prijenos stanarskog prava s djeda na unuka, nema povrede članka 8. Europske konvencije ni članka II/3.(f) Ustava BiH

Apelantičinim „domom" u smislu članka 8. smatra se stan u kojem je ona živjela sa svojom majkom do 1993. godine, a potom zbog rata izbjegla, da bi se vratila i shodno Aneksu 7. ostvarila svoje pravo na povrat kao izbjeglica.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-21/03 od 22. rujna 2004. godine, st. 35. i 36., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 54/04

Stan u kojem apelant živi 14 godina, u kojem obavlja svoje uobičajene aktivnosti i u kojem je nastavio živjeti i nakon bakine smrti, tu zasnovao svoju obitelj i u kojem i danas živi predstavlja apelantov „dom" u smislu članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-323/04 od 17. prosinca 2004. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/05

Stan u kojem je apelant u dugom vremenskom razdoblju živio sa svojom bakom, te ga je nastavio koristiti i poslije njezine smrti predstavlja njegov dom, bez obzira na činjenicu što nije bio prijavljen na adresi spornog stana.
• Odluka broj U-1/02 od 17. prosinca 2004. godine, stavak 36., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 8/04, prijenos stanarskog prava na unuka, ugovor o doživotnom izdržavanju, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Pojam „dom” obuhvaća kako iznajmljen dom tako i dom u privatnom vlasništvu, te tako i stanove u kojima se stanuje na temelju stanarskog prava.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-380/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede članka 8. Europske konvencije ni članka II/3.(f) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-455/04 od 12. travnja 2005. godine, stavak 21., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 22/06, povrat stana u posjed, nema povrede članka 8. Europske konvencije ni članka II/3.(f) Ustava BiH

„Domom" u smislu članka 8. Europske konvencije smatra se i stan u koji se neka osoba uselila na temelju rješenja o dodjeli stana, čak i ukoliko nije zaključila ugovor o korištenju stana.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-455/04 od 12. travnja 2005. godine, stavak 21., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 22/06, povrat stana u posjed, nema povrede članka 8. Europske konvencije ni članka II/3.(f) Ustava BiH

Stan u kojem se živi na temelju ugovora o zakupu je dom u smislu članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-418/04 od 22. travnja 2005. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, povrat stana u posjed na temelju ugovora o zakupu, stan JNA, nema povrede članka 7. Europske konvencije ni članka II/3.(f) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da se navedeni stan treba smatrati apelantičinim domom u smislu članka 8. Europske konvencije jer je apelantica bila zakonita nositeljica stanarskog prava na predmetnom stanu sve do 1992. godine, kada je zbog ratnih dešavanja napustila Bosnu i Hercegovinu.
• Odluka o meritumu broj AP-1082/04 od 13. rujna 2005. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 8/06, apelacija odbijena jer je propušten prekluzivni rok za povrat stana u posjed

Poslovne prostorije u kojim apelant obavlja odvjetničku djelatnost u konkretnom slučaju se mogu smatrati apelantovim domom u smislu značenja članka 8. Europske konvencije, a s obzirom na prirodu apelantove djelatnosti i način na koji apelant koristi ove prostorije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-301/04 od 23. rujna 2005. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05

„Dom" je faktičko stanje koje ne zahtijeva postojanje pravne osnove.
• Odluka o meritumu broj AP-663/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05, ostvarivanje prava na stan, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Apelantičinim domom se smatra stan u kojem ona živi na temelju ugovora o korištenju iako nije ostvarila pravnu poziciju nositeljice stanarskog prava na predmetnom stanu.
• Odluka o meritumu broj AP-645/04 od 2. prosinca 2005. godine, stavak 39., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/06, građanski postupak, stjecanje prava na stan nakon što je nositelju stanarskog prava otkazan ugovor o korištenju, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Činjenica da je apelantu ex lege prestalo stanarsko pravo na temelju članka 5. stavak 3. Zakona o prestanku primjene ZONS-a ne predstavlja prepreku da se sporni stan može smatrati njegovim domom.
• Odluka o meritumu broj AP-964/04 od 3. prosinca 2005. godine, st. 23. i 24., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06

S obzirom na činjenice da je apelantica u dugom vremenskom razdoblju živjela sa svojim djedom u spornom stanu, te da ga je nastavila koristiti i poslije njegove smrti, predmetni stan predstavlja njezin „dom" u smislu članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o meritumu broj U-49/03 od 27. svibnja 2006. godine, st. 33. i 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07, upravni postupak za prijenos stanarskog prava

Pojam „dom” obuhvaća kako iznajmljen dom, tako i dom u privatnom vlasništvu (vidi Europski sud za ljudska prava, Gillow protiv Velike Britanije, presuda od 24. studenog 1986. godine, serija A, broj 109, stavak 46.f, Kroon protiv Nizozemske, presuda od 27. listopada 1994. godine, serija A, broj 297-C, stavak 31.). U skladu s ovom interpretacijom, Ustavni sud je proširio djelokrug članka 8. Europske konvencije na stanove u kojima se stanuje na temelju stanarskog prava (vidi Ustavni sud, Odluka broj U-8/99 od 11. svibnja 1999. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” broj 24/99).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1812/05 od 8. srpnja 2006. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, stanovi u kojima se stanuje na temelju stanarskog prava

Postojanje trajnosti življenja i stanovanja djece s nositeljem stanarskog prava u zajedničkom kućanstvu u vrijeme smrti roditelja je uvjet za stjecanje svojstva člana obiteljskog kućanstva (vidi Ustavni sud, Odluka broj U-1/02 od 26. rujna 2003. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 8/04, Odluka broj U-12/01 od 25. veljače 2002. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/02, i Odluka broj U-140/03 od 21. siječnja 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 6/04).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1812/05 od 8. srpnja 2006. godine, stavak 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, stanovi u kojima se stanuje na temelju stanarskog prava

U odgovoru na pitanje predstavlja li u konkretnom slučaju obiteljska kuća, koja se nalazi na parceli koja je u apelantičinom suvlasništvu, apelantičin dom, u skladu sa značenjem članka 8. Europske konvencije, Ustavni sud konstatira da iz apelacijskih navoda proizlazi da apelantica nije živjela u obiteljskoj kući, koja se nalazi na parceli koja je u njezinom suvlasništvu, nego u kući živi apelantičina majka sa snahom i dvoje djece, dok apelantica u njoj boravi vikendima. Međutim, riječ dom, ipak, obuhvaća i drugi dom, tamo gdje postoji snažna emocionalna vezanost za taj drugi dom. Pri tome, Ustavni sud podsjeća da je Europski sud u predmetu Demades protiv Turske (vidi Europski sud, Demades protiv Turske, presuda od 31. srpnja 2003. godine, točka 31.–34.) zaključio da nije uvijek moguće precizno procijeniti što za nekoga predstavlja dom budući da netko može živjeti na dvije lokacije i uspostaviti čvrste emocionalne veze s drugim domom da ga, zapravo, tretira kao pravi dom. Iz tih razloga, Europski sud je prihvatio da je drugi dom podnositelja predstavke, u ovom slučaju, bio isto što i „dom" u smislu članka 8. Europske konvencije. Shodno navedenom, Ustavni sud smatra da obiteljska kuća predstavlja apelantičin dom u smislu članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-745/17 od 13. veljače 2019. godine, stavak 54.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.