Obiteljski život

Nema povrede prava na obiteljski život iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije u konkretnom slučaju u kojem je odluka o povjeravanju i izdržavanju djece donesena na temelju stručne ocjene svih odlučnih činjenica u najboljem interesu djece, uz uvažavanje želje djece i na temelju pozitivnih zakonskih odredbi. Ova odluka ne ometa pravo pristupa djeci koje ima apelant, niti okončava njegov obiteljski život s djecom i ne prekida autentičnost njihovih obiteljskih veza. U interesu društvene zajednice je da se, ako već roditelji ne mogu postići sporazum, djeci omoguće najbolji uvjeti za zaštitu i odgoj.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-60/03 od 23. srpnja 2004. godine, stavak 30., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/04, pozitivna zaštita obiteljskog života

Prilikom donošenja osporene odluke o dodjeljivanju djece na čuvanje i odgajanje majci sudovi su poštovali članak 93. Obiteljskog zakona, ispitujući sve činjenice o povjeravanju djece jednom od roditelja. Sud u ovakvim slučajevima svoju ulogu vidi prvenstveno u nadgledanju zakonitosti u procesu odlučivanja i donošenja kvalitetnih odluka o povjeravanju djece na daljnju brigu i čuvanje (vidi, inter alia, presudu Europskog suda Olsson protiv Švedske od 27. studenog 1992. godine, serija A, broj 250, stavak 90., i presudu Europskog suda Johansen protiv Norveške od 7. kolovoza 1996., 23 EHRR 33, stavak 64.).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-83/03 od 29. rujna 2004. godine, st. 24.–26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 54/04

Odluka kojom je dijete nakon razvoda braka dodijeljeno majci na čuvanje i odgoj ne ometa pravo pristupa djeci koje ima apelant, niti okončava njegov obiteljski život s djetetom i ne prekida autentičnost njihovih obiteljskih veza, stoga nema kršenja prava iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-346/04 od 18. siječnja 2005. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/05

Postoji povreda prava na poštovanje apelantova privatnog i obiteljskog života kada u postupku upravnog spora nije utvrđeno bi li prisilno udaljavanje apelanta iz zemlje bilo opravdano u smislu zahtjeva iz članka II/3.(f) Ustava BiH i članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-41/09 od 28. ožujka 2009. godine, stavak 30., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 33/09, obiteljski život, protjerivanje stranca, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Ne postoji kršenje prava na poštovanje obiteljskog života iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije kada je apelantičin tužbeni zahtjev za izmjenu odluke Centra za socijalni rad o povjeravanju djeteta odbijen jer apelantica nije dokazala da postoje promijenjene okolnosti da bi sud, u smislu članka 143. Obiteljskog zakona, donio novu odluku, te kada iz okolnosti konkretnog slučaja proizlazi da odlukom Kantonalnog suda na apelanticu nije stavljen pretjeran teret i da je odluka proporcionalna legitimnom cilju koji se želi postići – zaštita prava i interesa djeteta, pa je stoga „neophodna u demokratskom društvu" u smislu članka 8. stavak 2. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3073/09 od 7. travnja 2011. godine, stavak 57., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 65/11, izmjena odluke o povjeravanju djeteta, nema povrede članka 8. Europske konvencije ni članka II/3.(f) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da je povrijeđeno apelantovo pravo na obiteljski život iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije jer osporena rješenja, u dijelu koji se odnosi na zabranu posjeta apelantu kao pritvoreniku, sadrže „mjere" kojim nije ostvarena razumna relacija proporcionalnosti između miješanja u apelantovo pravo i zakonitog cilja kojem se teži, pogotovo jer one teško pogađaju ne samo apelanta već i članove njegove obitelji, bez jasne konkretizacije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1332/17 od 22. svibnja 2017. godine, stavak 87., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 47/17, povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.