Opravdanost duljine trajanja pritvora prije suđenja

Nema povrede prava na slobodu i sigurnost osobe iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije jer se apelant žali na povredu prava na „izvođenje pred sud" prilikom odlučivanja o produljenju pritvora, a Ustavni sud nije utvrdio da su apelantovi navodi utemeljeni, niti da postoje drugi elementi koji bi ukazivali na to da je postupak produljenja apelantovog pritvora bio neustavan.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-247/05 od 18. svibnja 2005. godine, stavak 30., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 60/05

Ustavni sud je utvrdio da je Sud BiH ispitao opravdanost produljenja pritvora s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, te detaljno obrazložio razloge zbog kojih smatra da postoje legitimni ciljevi koji  opravdavaju produljenje pritvora. Sud BiH, ispitujući zakonitost produljenja pritvora, dao je ocjenu o neophodnosti te mjere i razloge u pogledu apelantovih žalbenih navoda u odnosu na produljenje pritvora koji su se temeljili na potvrđenoj optužnici i na postojanju realne opasnosti od apelantovog bjekstva, te njegovog utjecaja na svjedoke, odnosno eventualne saučesnike.
• Odluka o meritumu broj AP-542/05 od 14. ožujka 2006. godine, stavak 38., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 57/06;
• Odluka o meritumu broj AP-252/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 46., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/06

Postoji kršenje članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije ako je apelantu određen pritvor zbog bojazni da će utjecajem na svjedoke ometati kazneni postupak, a takva bojazan nije opravdana konkretnim i valjanim razlozima koji bi objektivno ukazivali na to da je apelant pokušao ili da postoji ozbiljan rizik da će pokušati utjecati na svjedoke, već se odluka temelji samo na pretpostavkama suda zbog prirode i težine djela koje se apelantu stavlja na teret i zbog eventualne istrage protiv saučesnika.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-6/08 od 13. svibnja 2008. godine, stavak 50., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/08, razlozi za određivanje pritvora, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Ne postoji kršenje članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije ako je apelantu produljen pritvor zbog bojazni da će utjecajem na svjedoke ometati kazneni postupak, a takva bojazan je opravdana konkretnim i valjanim razlozima koji objektivno ukazuju na to da postoje pokušaji ili ozbiljni rizici zastrašivanja svjedoka, čak i onih prema kojima su poduzete mjere zaštite, te utjecaja na suizvršitelje protiv kojih se također vodi istraga.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1966/08 od 28. listopada 2008. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 18/09, razlozi za određivanje pritvora, nema povrede članka 5. Europske konvencije ni članka II/3.(d) Ustava BiH

Postoji kršenje apelantovog prava na slobodu i sigurnost osobe iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. točka c) Europske konvencije jer je Kantonalni sud, donoseći Rješenje broj 07 0 K 003284 10 Kv 11 od 10. lipnja 2010. godine, propustio u roku koji je propisan zakonom izvršiti obveznu dvomjesečnu zakonsku kontrolu opravdanosti apelantovog pritvora, zbog čega je pritvor u razdoblju od 14 dana bio nezakonit.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1518/10 od 13. listopada 2010. godine, stavak 35., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 37/11

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.