Ograničenja prava iz članka 8. – interesi iz drugog stavka

Ustavni sud naglašava da u konkretnom slučaju miješanje u apelantov dom ispunjava kriterij opravdanosti i neophodnosti s obzirom na to da je vlasnik predmetnog stana DD „Fabrika sode Lukavac" s velikim brojem uposlenih, te je postojala potreba za rješavanjem stambenog pitanja uposlenih radnika, što u krajnjem cilju vodi ka „gospodarskoj dobrobiti zemlje".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-45/02 od 30. lipnja 2004. godine, stavak 80., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04, prijenos stanarskog prava s djeda na unuka, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH, nema povrede članka 8. Europske konvencije ni članka II/3.(f) Ustava BiH

Osporene presude su u skladu sa zakonom, te se smatraju neophodnim u demokratskom društvu radi zaštite zakonitog vlasnika stana, odnosno takvo miješanje je predviđeno zakonom i nužna je mjera u demokratskom društvu radi zaštite prava i sloboda drugih.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-26/03 od 30. lipnja 2004. godine, stavak 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, parnični postupak radi iseljenja bespravnog korisnika stana

Odluke redovnih sudova kojima je odbijen apelantov tužbeni zahtjev za utvrđenje postojanja stanarskog prava na spornom stanu predstavljaju miješanje u apelantovo pravo na dom i ne ispunjavaju kriterij opravdanosti i neophodnosti u demokratskom društvu. Ne može se zaključiti da je u konkretnom slučaju interes vlasnika stana prioritetniji od apelantovog interesa, odnosno da je lišavanje apelanta prava da koristi sporni stan kao svoj dom „neophodna mjera u demokratskom društvu" u skladu s nekim od ciljeva iz članka 8. stavak 2. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-77/03 od 19. studenog 2004. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 23/05

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.