Zaštita statusa i ovlaštenja Brčko Distrikta

(Članak VI/4. Ustava BiH)

Ustavni sud Bosne i Hercegovine nadležan je odlučivati o bilo kakvom sporu u svezi sa zaštitom utvrđenog statusa i ovlaštenja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se može javiti između jednog ili više entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ili između Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine po ovom Ustavu i odlukama Arbitražnog tribunala.

Osim ovlaštenih pokretača iz članka VI/3. točka (a) Ustava (član Predsjedništva, predsjedatelj Vijeća ministara, predsjedatelj ili dopredsjedatelj bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine BiH, jedna četvrtina članova/delegata bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine BiH ili jedna četvrtina članova bilo kojeg doma zakonodavnog organa jednog entiteta), spor u svezi sa zaštitom statusa Brčko Distrikta također može pokrenuti većina poslanika u Skupštini Brčko Distrikta BiH koja uključuje najmanje jednu petinu izabranih poslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.