Prosljeđivanje pitanja od drugih sudova

(Članak VI/3. točka (c) Ustava)

Ustavni sud ima nadležnost u pitanjima koja mu proslijedi bilo koji sud u Bosni i Hercegovini u pogledu toga je li zakon, o čijem važenju njegova odluka ovisi, kompatibilan s Ustavom, s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njezinim protokolima, ili sa zakonima Bosne i Hercegovine, ili u pogledu postojanja ili domašaja nekog općeg pravila međunarodnog javnog prava.

Ustavni sud, po općem pravilu, može podržati zakon relevantan za odluku nižeg suda ili ga proglasiti nevažećim.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.