Apelacijska jurisdikcija

(Članak VI/3. točka (b) Ustava)

Apelacijska jurisdikcija Ustavnog suda je utemeljena ustavnom odredbom po kojoj Sud „ima apelacijsku nadležnost za pitanja iz Ustava koja se pojave na temelju presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini“.

Ovo znači da je Ustavni sud posljednja instanca zaštite prava i sloboda ustanovljenih Ustavom.

Pravilima Suda navedena ustavna odredba definirana je tako da Sud, ukoliko ustanovi da je apelacija utemeljena, može ukinuti presudu i slučaj vratiti sudu koji je donio tu presudu na ponovni postupak. Sud čija je presuda ukinuta dužan je po žurnom postupku donijeti drugu, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem Ustavnog suda o povredi Ustavom garantiranih prava i temeljnih sloboda podnositelja apelacije. Iznimno, ako organ čija je odluka ukinuta u smislu prethodnog stava donese novu odluku bez poštovanja pravnog shvaćanja Ustavnog suda, Ustavni sud može sam odlučiti o meritumu predmeta ukoliko postoji odluka organa koja ne krši ustavna prava tako što će takvu odluku ostaviti na pravnoj snazi.

Apelanti koji smatraju da su im presudom ili drugom odlukom bilo kojeg suda povrijeđena prava imaju pravo podnijeti apelaciju nakon iscrpljivanja svih efektivnih pravnih lijekova utvrđenih zakonom.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.