Hitno privođenje nadležnoj sudskoj vlasti

Sudovi trebaju izravno primijeniti odredbe članka 5. stavak 3. Europske konvencije i u slučajevima kada Zakon o kaznenom postupku ne propisuje striktnu obvezu da uhićenu osobu, tj. osobu kojoj je određen pritvor, izvedu pred nadležnog suca radi davanja iskaza.
• Odluka o meritumu broj AP-976/05 od 9. veljače 2006. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/06, zakonitost pritvora, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Nema povrede prava iz članka 5. stavak 3. Europske konvencije jer je za pet sati i četiri minute prekoračen rok u kojem je tužitelj bio dužan predati zahtjev za određivanje pritvora sucu za prethodni postupak.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2561/05 od 9. studenog 2006. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 14/07

Postoji kršenje prava iz članka 5. stavak 3. Europske konvencije kada se osobi lišenoj slobode odredi, a zatim i produljava pritvor a da ta osoba nije „odmah" izvedena pred suca radi davanja iskaza na okolnosti proširenja istrage. Pri tome nije odlučujuće je li Zakon o kaznenom postupku Republike Srpske takvo postupanje striktno propisao budući da, prema Ustavu Bosne i Hercegovine, odredbe Europske konvencije imaju prioritet nad svim drugim zakonima i moraju se izravno primjenjivati.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1812/07 od 11. studenog 2009. godine, stavak 40., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 23/10, kazneni postupak, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije kada nije zadovoljen zahtjev „hitnosti" koji nameće navedena odredba, jer apelant protiv kojeg je tekao kazneni postupak nije osobno saslušan u svezi s određivanjem pritvora protiv njega u roku od 15 dana nakon što mu je određen pritvor.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3752/12 od 17. lipnja 2015. godine, stavak 44., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/15, kazneni postupak, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni  sud  zaključuje  da  postoji  kršenje  prava  iz  članka  II/3.(d)  Ustava  Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. u svezi sa stavkom 1.c) Europske konvencije kada se prvoapelantu kao osobi lišenoj slobode odredi pritvor a da nije „odmah" izveden pred „suca" radi saslušanja na okolnosti razloga na temelju kojih se pritvor određuje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2930/15 od 16. rujna 2015. godine, stavak 82., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 83/15, kazneni postupak, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje prava iz članka II/3.(d) i (m) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije i članka 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju jer je Općinski sud, u specifičnim okolnostima predmetnog slučaja, apelantima izrekao mjere zabrane a da prije toga apelanti nisu izvedeni pred suca radi davanja iskaza na okolnosti zbog kojih su predložene te mjere. Pri tome nije odlučujuće je li Zakon o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine takvo postupanje striktno propisivao, budući da, prema Ustavu Bosne i Hercegovine, odredbe Europske konvencije imaju prioritet nad svim drugim zakonima i moraju se izravno primjenjivati.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3184/16 od 10. listopada 2016. godine, stavak 48., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 83/16, kazneni postupak, mjere zabrane, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH i članka 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju

U situaciji u kojoj je apelant izveden pred suca nakon sedam dana nije zadovoljen standard hitnosti, promptnosti, odnosno da apelant bude izveden pred sud „odmah“, kako je utvrđeno člankom 5. stavak 3. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-533/21 od 23. lipnja 2021. godine, stavak 66.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.