Prepiska

U konkretnom slučaju apelant se poziva na svoje pravo na prepisku u situaciji koja nije zakonom dopuštena i kada šalje poruke s mobilnog telefona iz zatvora licima koja instruira kako da se ponašaju u postupku. Ocjenjujući sve navedeno, Ustavni sud smatra da apelant nema „opravdan zahtjev" koji pokreće pitanje prava na prepisku iz Ustava Bosne i Hercegovine ili Evropske konvencije, a koji bi trebalo meritorno ispitati. Zbog toga, Ustavni sud zaključuje da su navodi o kršenju prava na prepisku iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije očigledno (prima facie) neosnovani.
• Odluka o dopustivosti broj AP-813/08 od 21. jula 2010. godine, stav 16.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.