Pravovremeno obavještenje

Postoji povreda prava iz člana 5. stav 2. Evropske konvencije u slučaju kada apelant nije bio obaviješten o „zakonskim" razlozima za njegovo hapšenje, niti o činjeničnim razlozima iz kojih bi proizlazila sumnja da je izvršio neko konkretno krivično djelo, niti je bio u mogućnosti da pokrene pitanje „zakonitosti" hapšenja i pritvaranja.
• Odluka o meritumu broj AP-696/04 od 23. septembra 2005. godine, stav 61, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2582/05 od 17. januara 2005. godine, stav 65, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, lišavanje slobode od pripadnika SFOR-a, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Postoji kršenje prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 2. Evropske konvencije kada apelant, kao maloljetnik bez pratnje, nije „bez odgađanja“ na jeziku koji razumije obaviješten o razlozima lišavanja slobode i o sadržaju odluka koje su donesene protiv njega. O razlozima lišavanja slobode apelant je obaviješten četiri dana nakon lišavanja slobode i donošenja prvostepenih rješenja o protjerivanju i stavljanju pod nadzor.
• Odluka o meritumu broj AP-267/23 od 13. jula 2023. godine, stav 33, maloljetno lice bez pratnje, lišavanje slobode radi deportacije, stavljanje pod nadzor u Imigracioni centar, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.