Pokrenut istovjetan postupak pred Domom za ljudska prava

U konkretnom slučaju apelant je podnio apelaciju Ustavnom sudu sa zahtjevom da mu se naknadi šteta pričinjena njegovoj porodici u toku Drugog svjetskog rata. U vezi s tim, Ustavni sud zapaža da se apelant po istom pitanju prethodno obratio Domu/Komisiji, o kojem je odlučeno konačnom i obavezujućom Odlukom o prihvatljivosti broj CH/03/14198 od 4. oktobra 2004. godine. S obzirom na navedeno, Ustavni sud zaključuje da je predmetna apelacija nedopustiva jer je apelant prethodno pokrenuo istovjetan postupak pred Domom, odnosno Komisijom.
• Odluka o dopustivosti broj AP-408/08 od 13. maja 2008. godine, stav 4.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.