Osporeni akt nije na snazi

Odbacuje se kao nedopušten zahtjev Suda Bosne i Hercegovine (sudije drugostepenog građanskog vijeća Dinka Bešlagić-Čovrk, Sreto Crnjak i Vesna Trifunović) za ocjenu ustavnosti odredbe člana 79. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 88/05, 53/07, 58/08 – završne odredbe Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) jer osporeni akt nije na pravnoj snazi. Donošenjem Zakona o plaćama i naknadama („Službeni glasnik BiH“ broj 50/08), koji je stupio na snagu 1. jula 2008. godine, članom 60. tačka d) tog zakona, prestala važiti osporena odredba člana 79. Zakona o službi u OSBiH („Službeni glasnik BiH“ br. 88/05 i 53/07), čiju ocjenu ustavnosti traži podnosilac zahtjeva.
• Odluka o dopustivosti broj U-13/21 od 24. marta 2022. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 22/22

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.