Općenito

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja iz člana II/3.i) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 11. Evropske konvencije kada osporenom odlukom redovnog suda nije povrijeđen, niti doveden u pitanje niti jedan element inherentan pravu zaštićenom citiranim odredbama.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2581/08 od 29. juna 2011. godine, stav 53, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 104/11, štrajk, nema povrede člana 11. Evropske konvencije

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na slobodu okupljanja iz člana II/3.i) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 11. Evropske konvencije kada su javne vlasti, u skladu s pozitivnom obavezom koja proizlazi iz ovog člana, propustile preduzeti neophodne mjere radi osiguranja mirnog okupljanja organiziranog u skladu sa zakonom, a zbog čega je došlo do nasilja između suprotstavljenih strana, te kada su propustile osigurati jasan pravni okvir kako bi preventivno djelovale u njegovom sprečavanju i odvraćanju od činjenja istih ili sličnih djela.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1020/11 od 25. septembra 2014. godine, stav 129, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 101/14, sloboda okupljanja, povreda člana 11. Evropske konvencije

Postoji povreda prava na slobodu okupljanja iz člana II/3.i) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 11. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su javne vlasti propustile u skladu sa svojim pozitivnim obavezama preduzeti neophodne mjere radi osiguranja mirnog okupljanja organiziranog u skladu sa zakonom, zbog čega je došlo do nasilja prema učesnicima Festivala, koje je bilo motivirano homofobnim predrasudama, te kada su propustile osigurati jasan pravni okvir kako bi preventivno djelovale u sprečavanju i odvraćanju od činjenja istih ili sličnih djela.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4319/16 od 19. decembra 2018. godine, stav 114, pozitivna obaveza, utvrđena povreda člana II/3.i) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 11. Evropske konvencije u vezi sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Evropske konvencije

Privredna komora, s obzirom na njenu pravnu prirodu i javne funkcije, ne može se posmatrati kao organizacija osnovana od privatnih lica, odnosno kao udruženje u smislu člana 11. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4703/19 od 5. maja 2019. godine, st. 21. i 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 34/21, navodi apelanta vezani za obavezno članstvo i plaćanje članarine u Privrednoj komori odbačeni kao ratione materiae nedopustivi

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.