Općenito

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja iz članka II/3.(i) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 11. Europske konvencije kada osporenom odlukom redovnog suda nije povrijeđen, niti doveden u pitanje niti jedan element inherentan pravu zaštićenom citiranim odredbama.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2581/08 od 29. lipnja 2011. godine, stavak 53., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 104/11, štrajk, nema povrede članka 11. Europske konvencije

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na slobodu okupljanja iz članka II/3.(i) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 11. Europske konvencije kada su javne vlasti, u skladu s pozitivnom obvezom koja proizlazi iz ovog članka, propustile poduzeti neophodne mjere radi osiguranja mirnog okupljanja organiziranog u skladu sa zakonom, a zbog čega je došlo do nasilja između suprotstavljenih strana, te kada su propustile osigurati jasan pravni okvir kako bi preventivno djelovale u njegovom sprječavanju i odvraćanju od činjenja istih ili sličnih djela.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1020/11 od 25. rujna 2014. godine, stavak 129., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 101/14, sloboda okupljanja, povreda članka 11. Europske konvencije

Postoji povreda prava na slobodu okupljanja iz članka II/3.(i) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 11. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u svezi sa člankom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kada su javne vlasti propustile u skladu sa svojim pozitivnim obvezama poduzeti neophodne mjere radi osiguranja mirnog okupljanja organiziranog u skladu sa zakonom, zbog čega je došlo do nasilja prema sudionicima Festivala, koje je bilo motivirano homofobnim predrasudama, te kada su propustile osigurati jasan pravni okvir kako bi preventivno djelovale u sprječavanju i odvraćanju od činjenja istih ili sličnih djela.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4319/16 od 19. prosinca 2018. godine, stavak 114., pozitivna obveza, utvrđena povreda članka II/3.(i) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 11. Europske konvencije u svezi sa člankom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 14. Europske konvencije

Gospodarska komora, s obzirom na njezinu pravnu prirodu i javne funkcije, ne može se promatrati kao orga-nizacija utemeljena od privatnih osoba, odnosno kao udruga u smislu članka 11. Europske konvencije.
Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4703/19 od 5. svibnja 2019. godine, st. 21. i 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 34/21, navodi apelanta vezani za obvezno članstvo i plaćanje članarine u Gospodarskoj komori odbačeni kao ratione materiae nedopustivi

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.